Vrienden van Memphys

Vrienden van Memphys?

Sommige organisaties en bedrijven helpen Memphys met het in stand houden van onze werkzaamheden. Dat doen ze bijvoorbeeld door hun expertise ter beschikking te stellen, donaties of op een andere wijze. Graag zetten we deze partijen hier in het zonnetje:

BPI Organisatie advies

Stichting SAP