de mens centraal

INNOVATIEVE GGZ

CORONA-VIRUS

Memphys volgt de richtlijnen van het RIVM.

De positieve lijn die de RIVM ziet in het onder controle krijgen van het CORONA-virus, maakt dat ook wij kijken op welke wijze Memphys-GGZ haar dienstverlening kan verruimen.

In eerste instantie zullen we cliënten op locatie uitnodigen.

Algemeen

Nog steeds geldt:

• blijf thuis bij verkoudheid (voor patiënt/cliënt als ook voor personeelslid)
• houd 1,5 meter afstand
• blijf regelmatig handen wassen

Op locaties

Het cliënten laten komen naar één van onze locaties heeft de voorkeur boven huisbezoek

 • er zijn spreekkamers in Leidschendam (2), Goes (2), Dordrecht (1) en Oosterhout (1)
 • de spreekkamers zijn zo ingedeeld dat gesprekken gevoerd kunnen worden aan rechthoekige tafels, zodat men minimaal 1,5 meter uit elkaar zit.
 • voor elke spreekkamer is er één wachtstoel op gepaste afstand
 • tussen de afspraken wordt er extra tijd gereserveerd voor schoonmaak en het zo min mogelijk tegenkomen van cliënten
 • de volgende hygiëne maatregelen worden getroffen:
  o   handen wassen voor- en na het consult voor zowel medewerker als cliënt (kan ook met desinfectans)
  o   voorafgaande aan elk consult schoonmaken van tafel, stoelleuning en deurgrepen zowel van spreekkamer als wachtstoel
  o   geen onnodige voorwerpen op de spreektafels zetten
  o   wij serveren geen drinken en raden toiletbezoek af

 

De mens centraal

Bij Memphys staat de mens centraal, ieder als individu, in zijn of haar eigenheid.

Geen wachtlijst

Memphys hanteert geen wachtlijst, want een zorgvraag is per definitie dringend.

Cliënt

Meer informatie voor onze cliënt

Verwijzer

Meer informatie voor u als verwijzer

GGZ-Partner

Meer informatie voor u als GGZ-Partner

Bij Memphys staat de mens centraal

Ieder mens is uniek. Met zijn eigen hem kenmerkende eigenschappen,  persoonlijke historie, wijze van reageren.
Dit gegeven vormt het vertrekpunt voor het contact tussen cliënt en hulpverlener.
Memphys gaat uit van de zorgvraag van de cliënt. Memphys respecteert de volledige hulpvraag en garandeert hierin maximale inspanning, professionaliteit en toewijding van haar medewerkers. Dit is voor Memphys échte kwaliteit van zorg.  Memphys is er voor u als u ons nodig heeft.

Hoofdkantoor Memphys Leidschendam

info@memphys.nl

Locatie Memphys Goes

 

info@memphys.nl

Locatie Memphys Dordrecht

info@memphys.nl

Locatie Memphys Oosterhout

info@memphys.nl

Locatie Memphys Friesland

info@memphys.nl