de mens centraal

INNOVATIEVE GGZ

CORONA-VIRUS

Memphys volgt de richtlijnen van het RIVM.

Naar aanleiding van de mededelingen van afgelopen maandag door het kabinet wijzen wij u op de volgende beperkingen in onze dienstverlening.

Per 1 oktober gelden vooralsnog de volgende aanwijzingen.

Algemeen

Nog steeds geldt:

 • blijf thuis bij verkoudheid (voor patiënt/cliënt als ook voor onze medewerkers)
 • medewerkers: vraag bij klachten een test aan
 • houd 1,5 meter afstand
 • blijf regelmatig handen wassen

Werk thuis zo veel als mogelijk

 

Onze medewerkers maken naast telefonisch contact met de client gebruik van de mogelijkheden als therapieland, zoom, teams etc.

Op locaties

Het cliënten laten komen naar één van onze locaties heeft de voorkeur boven huisbezoek

 • er zijn spreekkamers in Leidschendam (2), Goes (2), Dordrecht (1) en Oosterhout (1)
 • de spreekkamers zijn zo ingedeeld dat gesprekken gevoerd kunnen worden aan rechthoekige tafels, zodat men minimaal 1,5 meter uit elkaar zit.
 • voor elke spreekkamer is er één wachtstoel op gepaste afstand
 • tussen de afspraken wordt er extra tijd gereserveerd voor schoonmaak en het zo min mogelijk tegenkomen van cliënten
 • de volgende hygiëne maatregelen worden getroffen:
  o   handen wassen voor- en na het consult voor zowel medewerker als cliënt (kan ook met desinfectans)
  o   voorafgaande aan elk consult schoonmaken van tafel, stoelleuning en deurgrepen zowel van spreekkamer als wachtstoel
  o   geen onnodige voorwerpen op de spreektafels zetten
  o   wij serveren geen drinken en raden toiletbezoek af

 

Op huisbezoek

Afspraken blijven onveranderd

Indien op huisbezoek dan vergewis je ervan door telefonisch contact: geen verkoudheid of verhoging

 • handen wassen voor en na bezoek
 • houd 1,5 meter afstand
 • voldoende ventilatie in ruimte
 • voldoende hygiëne in de woning

Indien niet voldaan kan worden aan één van deze voorwaarden vermijd dan een huisbezoek.

 

Een alternatief voor huisbezoek kan zijn een wandeling maken met de cliënt.

 

De mens centraal

Bij Memphys staat de mens centraal, ieder als individu, in zijn of haar eigenheid.

Geen wachtlijst

Memphys hanteert geen wachtlijst, want een zorgvraag is per definitie dringend.

Cliënt

Meer informatie voor onze cliënt

Verwijzer

Meer informatie voor u als verwijzer

GGZ-Partner

Meer informatie voor u als GGZ-Partner

Bij Memphys staat de mens centraal

Ieder mens is uniek. Met zijn eigen hem kenmerkende eigenschappen,  persoonlijke historie, wijze van reageren.
Dit gegeven vormt het vertrekpunt voor het contact tussen cliënt en hulpverlener.
Memphys gaat uit van de zorgvraag van de cliënt. Memphys respecteert de volledige hulpvraag en garandeert hierin maximale inspanning, professionaliteit en toewijding van haar medewerkers. Dit is voor Memphys échte kwaliteit van zorg.  Memphys is er voor u als u ons nodig heeft.

Met ingang van 1 mei hanteert Memphys een wachttijd van 6 weken voordat we met u in gesprek gaan over uw hulpvraag.

Hoofdkantoor Memphys Leidschendam

info@memphys.nl

Locatie Memphys Goes

 

info@memphys.nl

Locatie Memphys Dordrecht

info@memphys.nl

Locatie Memphys Oosterhout

info@memphys.nl

Locatie Memphys Friesland

info@memphys.nl

Locatie Memphys Frederiksoord

info@memphys.nl