de mens centraal

INNOVATIEVE GGZ

De mens centraal

Bij Memphys staat de mens centraal, ieder als individu, in zijn of haar eigenheid.

Geen wachtlijst

Memphys hanteert geen wachtlijst, want een zorgvraag is per definitie dringend.

Cliënt

Meer informatie voor onze cliënt

Verwijzer

Meer informatie voor u als verwijzer

GGZ-Partner

Meer informatie voor u als GGZ-Partner

Bij Memphys staat de mens centraal

Ieder mens is uniek. Met zijn eigen hem kenmerkende eigenschappen,  persoonlijke historie, wijze van reageren.
Dit gegeven vormt het vertrekpunt voor het contact tussen cliënt en hulpverlener.
Memphys gaat uit van de zorgvraag van de cliënt. Memphys respecteert de volledige hulpvraag en garandeert hierin maximale inspanning, professionaliteit en toewijding van haar medewerkers. Dit is voor Memphys échte kwaliteit van zorg.  Memphys is er voor u als u ons nodig heeft.

Memphys hanteert momenteel een wachttijd* voordat we met u in gesprek kunnen gaan over uw hulpvraag.

*Leidschendam 6 weken - Goes 12 weken - overige locaties 2 weken

Hoofdkantoor Memphys Leidschendam

info@memphys.nl

Locatie Memphys Goes

 

info@memphys.nl

Locatie Memphys Dordrecht

info@memphys.nl

Locatie Memphys Oosterhout

info@memphys.nl

Locatie Memphys Friesland

info@memphys.nl

Locatie Memphys Frederiksoord

info@memphys.nl

Bij Memphys volgen we de richtlijnen van het RIVM: We houden 1,5 meter afstand van elkaar.
Voor clienten en medewerkers geldt: blijf thuis als je klachten hebt en laat je testen
We hanteren de algemene hygieneregels: -Handen wassen en geen handen schudden -Hoesten en niezen in de elleboog