de mens centraal

INNOVATIEVE GGZ

CORANA-VIRUS

Memphys volgt de richtlijnen van het RIVM.
Het RIVM vraagt ons:
1. om zoveel mogelijk vanuit huis te werken
2. grote groepen mensen te vermijden (bijeenkomsten van meer dan honderd mensen dienen te worden geannuleerd)
3. bij klachten als verkoudheid en aan de longen thuis te blijven en de huisarts niet eerder te consulteren dan dat bij deze klachten koorts optreedt.

Concreet betekent dit in het contact met de cliënten:
· Memphys medewerkers werken vanuit huis en laten afspraken met cliënten zoveel als mogelijk telefonisch doorgang vinden.
· Is contact met cliënt telefonisch niet gewenst vanuit therapeutische overwegingen, dan kan de afspraak thuis bij cliënt of op kantoor pas doorgaan nadat vooraf vastgesteld is dat cliënt en therapeut geen op CORONA wijzende klachten hebben.

Deze maatregelen gelden voor alsnog tot 6 april 2020.

De mens centraal

Bij Memphys staat de mens centraal, ieder als individu, in zijn of haar eigenheid.

Geen wachtlijst

Memphys hanteert geen wachtlijst, want een zorgvraag is per definitie dringend.

Cliënt

Meer informatie voor onze cliënt

Verwijzer

Meer informatie voor u als verwijzer

GGZ-Partner

Meer informatie voor u als GGZ-Partner

Bij Memphys staat de mens centraal

Ieder mens is uniek. Met zijn eigen hem kenmerkende eigenschappen,  persoonlijke historie, wijze van reageren.
Dit gegeven vormt het vertrekpunt voor het contact tussen cliënt en hulpverlener.
Memphys gaat uit van de zorgvraag van de cliënt. Memphys respecteert de volledige hulpvraag en garandeert hierin maximale inspanning, professionaliteit en toewijding van haar medewerkers. Dit is voor Memphys échte kwaliteit van zorg.  Memphys is er voor u als u ons nodig heeft.

Hoofdkantoor Memphys Leidschendam

info@memphys.nl

Locatie Memphys Goes

 

info@memphys.nl

Locatie Memphys Dordrecht

info@memphys.nl

Locatie Memphys Oosterhout

info@memphys.nl