Ik zoek hulp en kom graag in contact

Welkom bij Memphys

Moedig dat je deze stap zet.
We zijn je graag van dienst met onze persoonlijke en doelgerichte herstelondersteuning.
We zijn allereerst benieuwd naar jouw ‘verhaal’. Wat is er gebeurd en wat heb jij nodig om je sterker te voelen?
We ondersteunen je bij het vinden van een goede balans tussen de kwetsbaarheid en jouw vermogen om de regie over jouw leven te hebben. Of te hernemen.

Netwerk

Memphys biedt ggz-behandeling en WMO-ondersteuning. Of een combinatie hiervan. Onze medewerkers zijn betrokken, bevlogen en deskundig. Hun ondersteuning sluit zoveel mogelijk aan bij jouw kwaliteiten, veerkracht en de onmisbare steun vanuit jouw omgeving. We beschikken over een dynamisch netwerk van deskundigen. Met jou aan het roer bundelen we de krachten voor een optimale ondersteuning.

Kennismaking

Een kennismakingsgesprek kan vaak al binnen een paar dagen plaatsvinden. We zijn benieuwd naar je verhaal en verkennen graag met jou de mogelijkheden tot herstel.

Acute hulp

Voor acute hulp neemt contact op met uw huisart of huisartsenpost.

Bij Memphys zat er vanaf het begin al gang in, dat kwam omdat ze mij écht begrepen. Na een aantal andere pogingen, eindelijk een GGZ die luistert.

Net even anders.

Wij doen het anders
Oplopende wachttijden, stijgende kosten stijgen, beperkende DSM-diagnoses. We horen die kreten helaas te vaak. Wij vinden dat het anders moet en we doen het anders!

Wij zijn Memphys, een relatief jonge speler in de GGZ. We bieden innovatieve ambulante behandeling en Wmo-begeleiding aan mensen met psychische en andere problematiek.

Gezien worden
Ons belangrijkste uitgangspunt is dat de cliënt gezien wordt, zonder oordeel. Wij geven een zetje, creëren hoop, perspectief, maar bovenal stimuleren we het zelfherstellend vermogen van de cliënt. In zijn of haar belang fungeren we als verbindende factor in de keten van zorgverleners en/of instanties.

Sterk in maatwerk
We zijn sterk in maatwerk. Ten opzichte van de cliënt, maar evengoed als het om de medewerkers gaat. Out of the box denken en authenticiteit worden gewaardeerd. Er is veel ruimte voor professionele groei.

Zijn deze eigenschappen je op het lijf geschreven?

  • ondernemend
  • flexibel
  • initiatiefrijk
  • zelfstandig
  • georganiseerd
  • klantgericht op basis van gelijkwaardigheid

Aarzel niet en neem vandaag nog contact op!
Bel ons op 071-541 1940 of stuur een mail naar info@memphys.nl.

Hoofdkantoor Memphys
Overgoo 11
2266 JZ Leidschendam

071-542 1940
info@memphys.nl