Wie zijn we, wat doen we, en bovenal: waarom?

Visie

Kwetsbaarheid hoort bij het leven, maar neemt soms allesoverheersende vormen aan. Zoals voortdurende angst of langdurige somberheid. Zulke klachten tasten de kwaliteit van leven aan. Ze hebben ook invloed op ons zelfvertrouwen en op de verschillende rollen die we innemen. Zoals die van partner, ouder, collega of student.

Het herstelproces is vaak een proces waarin je jezelf opnieuw ‘uitvindt’. Met nieuwe doelen die jouw leven zinvol maken. Maar ook met genoeg weerbaarheid om met de tegenslagen van het leven om te gaan.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit voor iedereen mogelijk is.

Bij Memphys zat er vanaf het begin al gang in, dat kwam omdat ze mij écht begrepen. Na een aantal andere pogingen, eindelijk een GGZ die luistert.

Missie

Onze herstelgerichte hulp is persoonlijk en doelgericht. Kernwoorden in het proces zijn: aandacht, vertrouwen en verbinding.

Aandacht is het fundament van het herstelproces. Door aandachtig naar het levensverhaal van de cliënt te luisteren, leren we de kwetsbaarheden en weerbaarheden kennen. Zo kunnen we samen tot een plan komen.

Vertrouwen is de tweede pijler van een succesvol herstelproces. Vertrouwen ontstaat door goed contact tussen cliënt en behandelaar. Dat contact is gebaseerd op openheid en gelijkwaardigheid.

Verbinding is een menselijke behoefte. Het maakt dat we ons gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. In het herstelproces speelt verbinding dan ook een belangrijke rol. In belang van het herstelproces besteden we dan ook veel aandacht aan de sociale omgeving van onze cliënten.

Net even anders.

Wij doen het anders
Oplopende wachttijden, stijgende kosten stijgen, beperkende DSM-diagnoses. We horen die kreten helaas te vaak. Wij vinden dat het anders moet en we doen het anders!

Wij zijn Memphys, een relatief jonge speler in de GGZ. We bieden innovatieve ambulante behandeling en Wmo-begeleiding aan mensen met psychische en andere problematiek.

Gezien worden
Ons belangrijkste uitgangspunt is dat de cliënt gezien wordt, zonder oordeel. Wij geven een zetje, creëren hoop, perspectief, maar bovenal stimuleren we het zelfherstellend vermogen van de cliënt. In zijn of haar belang fungeren we als verbindende factor in de keten van zorgverleners en/of instanties.

Sterk in maatwerk
We zijn sterk in maatwerk. Ten opzichte van de cliënt, maar evengoed als het om de medewerkers gaat. Out of the box denken en authenticiteit worden gewaardeerd. Er is veel ruimte voor professionele groei.

Zijn deze eigenschappen je op het lijf geschreven?

  • ondernemend
  • flexibel
  • initiatiefrijk
  • zelfstandig
  • georganiseerd
  • klantgericht op basis van gelijkwaardigheid

Aarzel niet en neem vandaag nog contact op!
Bel ons op 071-541 1940 of stuur een mail naar info@memphys.nl.

Hoofdkantoor Memphys
Overgoo 11
2266 JZ Leidschendam

071-542 1940
info@memphys.nl