Wie zijn we, wat doen we, en bovenal: waarom?

Visie

Kwetsbaarheid hoort bij het leven, maar neemt soms allesoverheersende vormen aan. Zoals voortdurende angst of langdurige somberheid. Zulke klachten tasten de kwaliteit van leven aan. Ze hebben ook invloed op ons zelfvertrouwen en op de verschillende rollen die we innemen. Zoals die van partner, ouder, collega of student.

Het herstelproces is vaak een proces waarin je jezelf opnieuw ‘uitvindt’. Met nieuwe doelen die jouw leven zinvol maken. Maar ook met genoeg weerbaarheid om met de tegenslagen van het leven om te gaan.

Wij zijn ervan overtuigd dat dit voor iedereen mogelijk is.

Bij Memphys zat er vanaf het begin al gang in, dat kwam omdat ze mij écht begrepen. Na een aantal andere pogingen, eindelijk een GGZ die luistert.

Missie

Onze herstelgerichte hulp is persoonlijk en doelgericht. Kernwoorden in het proces zijn: aandacht, vertrouwen en verbinding.

Aandacht is het fundament van het herstelproces. Door aandachtig naar het levensverhaal van de cliënt te luisteren, leren we de kwetsbaarheden en weerbaarheden kennen. Zo kunnen we samen tot een plan komen.

Vertrouwen is de tweede pijler van een succesvol herstelproces. Vertrouwen ontstaat door goed contact tussen cliënt en behandelaar. Dat contact is gebaseerd op openheid en gelijkwaardigheid.

Verbinding is een menselijke behoefte. Het maakt dat we ons gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. In het herstelproces speelt verbinding dan ook een belangrijke rol. In belang van het herstelproces besteden we dan ook veel aandacht aan de sociale omgeving van onze cliënten.