Ik ben een verwijzer en heb een cliënt

Diagnostiek en behandeling

Memphys biedt een mogelijkheid om op korte termijn een psychiatrisch consult door onze psychiater of diverse psychodiagnostische onderzoeken door onze GZ-psychologen uit te laten voeren. Indien verder onderzoek gewenst is, doen wij dit zelf of bemiddelen wij bij snel onderzoek in gespecialiseerde diagnostische centra. Zo voorkomen wij dat de hulpvrager langere tijd in onzekerheid verkeert.

Aansluitend hieraan volgt de behandeling.

Memphys levert zorg op verwijzing van een:

  • Huisarts
  • Zorgaanbieder

Hoe wij werken?

Memphys wil een regiefunctie vervullen als het gaat om effectieve hulpverlening aan de cliënt. Daar waar Memphys niet direct zelf het antwoord heeft organiseren wij de specifieke zorg die past bij de hulpvrager door met ketenpartners samen te werken.

Verwijzen
Graag ontvangen wij bij uw verwijzing een brief met daarin relevante gegevens uit de voorgeschiedenis van de cliënt. Als huisarts kunt u hiervoor gebruikmaken van uw standard format vanuit uw eigen HIS. U kunt dit desgewenst mailen naar info@memphys.nl of memphys@zormail.nl. Wilt u als huisarts vooraf overleggen neem dan contact met ons op.