Ik ben een verwijzer en heb een cliënt

Diagnostiek en behandeling

Memphys biedt een mogelijkheid om op korte termijn een psychiatrisch consult door onze psychiater of diverse psychodiagnostische onderzoeken door onze GZ-psychologen uit te laten voeren. Indien verder onderzoek gewenst is, doen wij dit zelf of bemiddelen wij bij snel onderzoek in gespecialiseerde diagnostische centra. Zo voorkomen wij dat de hulpvrager langere tijd in onzekerheid verkeert.

Aansluitend hieraan volgt de behandeling.

Memphys levert zorg op verwijzing van een:

  • Huisarts
  • Zorgaanbieder

Hoe wij werken?

Memphys wil een regiefunctie vervullen als het gaat om effectieve hulpverlening aan de cliënt. Daar waar Memphys niet direct zelf het antwoord heeft organiseren wij de specifieke zorg die past bij de hulpvrager door met ketenpartners samen te werken.

Verwijzen
Graag ontvangen wij bij uw verwijzing een brief met daarin relevante gegevens uit de voorgeschiedenis van de cliënt. Als huisarts kunt u hiervoor gebruikmaken van uw standard format vanuit uw eigen HIS. U kunt dit desgewenst mailen naar info@memphys.nl of memphys@zormail.nl. Wilt u als huisarts vooraf overleggen neem dan contact met ons op.

Net even anders.

Wij doen het anders
Oplopende wachttijden, stijgende kosten stijgen, beperkende DSM-diagnoses. We horen die kreten helaas te vaak. Wij vinden dat het anders moet en we doen het anders!

Wij zijn Memphys, een relatief jonge speler in de GGZ. We bieden innovatieve ambulante behandeling en Wmo-begeleiding aan mensen met psychische en andere problematiek.

Gezien worden
Ons belangrijkste uitgangspunt is dat de cliënt gezien wordt, zonder oordeel. Wij geven een zetje, creëren hoop, perspectief, maar bovenal stimuleren we het zelfherstellend vermogen van de cliënt. In zijn of haar belang fungeren we als verbindende factor in de keten van zorgverleners en/of instanties.

Sterk in maatwerk
We zijn sterk in maatwerk. Ten opzichte van de cliënt, maar evengoed als het om de medewerkers gaat. Out of the box denken en authenticiteit worden gewaardeerd. Er is veel ruimte voor professionele groei.

Zijn deze eigenschappen je op het lijf geschreven?

  • ondernemend
  • flexibel
  • initiatiefrijk
  • zelfstandig
  • georganiseerd
  • klantgericht op basis van gelijkwaardigheid

Aarzel niet en neem vandaag nog contact op!
Bel ons op 071-541 1940 of stuur een mail naar info@memphys.nl.

Hoofdkantoor Memphys
Overgoo 11
2266 JZ Leidschendam

071-542 1940
info@memphys.nl