Algemene Voorwaarden

Afspraken bij hulpverlening door MEMPHYS

 • Voor hulpverlening door MEMPHYS heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of een beschikking van de gemeente.
 • U dient een legitimatie- en indien nodig een verzekeringsbewijs te kunnen overleggen.
 • Er wordt samen met u een begeleidings- en/of behandelingsplan opgesteld.
 • Om een behandelings- of begeleidingstraject te kunnen uitvoeren kan het nodig zijn om informatie bij derden op te vragen. U geeft hier toestemming voor door het tekenen van het toestemmingsformulier.
 • Ieder jaar vindt er met u een evaluatiegesprek plaats, waarvan een verslag wordt gemaakt. Indien nodig vindt dit vaker plaats.
 • Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd.
 • Wanneer u drie keer binnen een half jaar niet op een afspraak verschijnt, wordt u uitgenodigd voor een stagnatiegesprek op het kantoor van MEMPHYS, dit kan afsluiting van het dossier tot gevolg hebben.
 • Mocht u na het sluiten van uw dossier nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met MEMPHYS.
 • U hebt het recht uw dossier in te zien. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de administratie van MEMPHYS. Binnen twee weken krijgt u de mogelijkheid uw dossier op kantoor door te nemen.
 • Medewerkers van Memphys benaderen u met respect, hetzelfde verwachten wij van u.
 • Bij klachten over de werkwijze van MEMPHYS wordt van u verwacht deze eerst kenbaar te maken bij uw behandelaar en/of begeleider.

  Indien u niet tevreden bent over het resultaat dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de directie. Binnen twee weken wordt er contact met u opgenomen voor een persoonlijk gesprek.

Net even anders.

Hoofdkantoor Memphys
Overgoo 11
2266 JZ Leidschendam

071-542 1940
info@memphys.nl