GGZ partner

Memphys; GGZ partner voor de eerste lijn

Partner voor de eerste lijn

Memphys is een ISO-9001 gecertificeerde instelling die basis GGZ en specialistische GGZ aanbiedt. Memphys is een partner voor de eerste lijn.

Werkwijze

1. Snel en transparant, door diagnostiek en zorg aan te bieden binnen 5 werkdagen.

2. Integraal, door ook hulp en ondersteuning te bieden op andere levensterreinen.

3. Door de mens centraal te stellen.

4. Door nadrukkelijk de samenwerking te zoeken met partijen die al actief zijn in het veld.

Daar waar Memphys niet direct zelf het antwoord heeft, organiseren wij de specifieke zorg die past bij de hulpvrager door met ketenpartners samen te werken.

Over Memphys

Memphys gaat uit van de zorgvraag van de cliënt. Dit is lang niet altijd een diagnose uit het boekje, maar een zeer persoonlijke vraag om hulp. Wij respecteren de volledige hulpvraag en zullen onze uiterste best doen om in te gaan op elk onderdeel van de gestelde vraag. Voor ons geldt dit als echte kwaliteit van zorg.

Memphys is een specialist op het gebied van multiproblematiek en kan ondersteuning en begeleiding aan hulpvragers bieden op de andere levensterreinen, zoals huisvesting, schuldhulpverlening en/of werk. Problemen op deze levensterreinen kunnen van invloed zijn op het hersteltraject van de cliënt en dienen in dat geval onderdeel te zijn van de totaaloplossing.

Huisartsen en POH-GGZers

De Huisarts en de POH-GGZer kunnen wij ondersteunen door onze specifieke diensten aan te bieden. Daarnaast is er voor hen de mogelijkheid tot vrijblijvend overleg met de professionals van Memphys, zoals bijvoorbeeld een diagnosticus, een GZ-psycholoog, een zorgcoördinator of een psychiater.

Ondersteuning voor psychologen werkzaam in de eerstelijn

Ook hier geldt dat Memphys aanvullend kan zijn op het huidige zorgaanbod. Wij kunnen ondersteuning bieden bij het zoeken naar vervolgtrajecten van zorg en tevens specialistische ambulante zorg bieden.

Diagnostiek

Memphys biedt een mogelijkheid om op zeer korte termijn een psychiatrisch consult door onze psychiater of diverse psychodiagnostische onderzoeken door onze GZ-psychologen uit te laten voeren. Indien verder onderzoek gewenst is, doen wij dit zelf of bemiddelen wij bij snel onderzoek in gespecialiseerde diagnostische centra. Zo voorkomen wij dat de hulpvrager langere tijd in onzekerheid verkeert.

Aanmelding

Aanmelding van cliënten kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van het HIS (aansluiting op Zorgdomein vindt momenteel plaats). Ook een maatwerk digitaal aanmeldformulier is mogelijk.

Stuur een bericht

Akkoordverklaring

11 + 6 =

Hoofdkantoor Memphys Leidschendam

info@memphys.nl

Locatie Memphys Goes

 

info@memphys.nl

Locatie Memphys Dordrecht

info@memphys.nl

Locatie Memphys Oosterhout

info@memphys.nl

Locatie Memphys Friesland

info@memphys.nl

Locatie Memphys Frederiksoord

info@memphys.nl