De mens centraal

Bij Memphys staat de mens centraal, ieder als individu, in zijn of haar eigenheid. Memphys maakt gebruik van zogenoemde ‘evidence-based’ methoden, die leiden tot het herstel en/of rehabilitatie. Met andere woorden methoden die in het verleden al tot de gewenste resultaten hebben geleid.

Memphys gaat uit van de zorgvraag van de cliënt. Dit is lang niet altijd een diagnose uit het boekje maar een zeer persoonlijke vraag om hulp. Memphys respecteert de volledige hulpvraag en zal haar uiterste best doen om in te gaan op elk onderdeel. Dit is voor Memphys echte kwaliteit van zorg.

Memphys beschikt zelf niet over alle faciliteiten om de volledige zorgvraag op te pakken en werkt daarom samen met schuldhulpverleners, arbeidsreïntegratie organisaties en woonbegeleiders. Memphys werkt in nauwe samenhang aan een zo volledig mogelijk herstel. De cliënt speelt hierin een leidende rol. De cliënt centraal betekent dan ook dat er een verwachting naar de cliënt toe uitgesproken wordt. De cliënt is een actieve deelnemer in plaats van een passieve afnemer.

Als cliënt mag u van Memphys verwachten dat alle medewerkers en professionals een maximale inspanning zullen leveren om de individuele, specifieke zorgvraag zo snel mogelijk te beantwoorden; de mens centraal!