Verwijzen

voor verwijzers

 

Diagnostiek
Memphys biedt een mogelijkheid om op korte termijn een psychiatrisch consult door onze psychiater of diverse psychodiagnostische onderzoeken door onze GZ-psychologen uit te laten voeren. Indien verder onderzoek gewenst is, doen wij dit zelf of bemiddelen wij bij snel onderzoek in gespecialiseerde diagnostische centra. Zo voorkomen wij dat de hulpvrager langere tijd in onzekerheid verkeert. Memphys levert zorg op verwijzing van een:

  • Huisarts
  • Gemeente
  • Zorgaanbieder

 

Hoe wij werken

W

Snel en transparant, door diagnostiek en zorg aan te bieden binnen 14 dagen*

W

Integraal, door indien nodig hulp te bieden op meerdere levensgebieden

W

Door de mens centraal te stellen

W

Door samenwerking te zoeken met voor de cliënt relevante andere instanties die kunnen bijdragen aan de beantwoording van de hulpvraag. 
Wij streven ernaar om de eerste afspraak te laten plaatsvinden binnen 14 dagen* na aanmelding.

Memphys wil een regiefunctie vervullen als het gaat om effectieve hulpverlening aan de cliënt.
Daar waar Memphys niet direct zelf het antwoord heeft organiseren wij de specifieke zorg die past bij de hulpvrager door met ketenpartners samen te werken.

Verwijzen

Wij accepteren verwijzingen uit het hele land.
Graag ontvangen wij bij uw verwijzing een brief met daarin relevante gegevens uit de voorgeschiedenis van de cliënt.
Als huisarts kunt u hiervoor gebruikmaken van uw standard format vanuit uw eigen HIS.
U kunt dit desgewenst per fax sturen: 070-3179064
Wilt u als huisarts vooraf overleggen neem dan contact met ons op.

Klachtenregeling

Als organisatie zijn wij voor de klachtenregeling aangesloten bij Klachtenportaal Zorg, zodat wij de beschikking hebben over een klachtenfunctionaris als ook een geschillencommissie hebben, Cliënten, die bij ons in zorg komen ontvangen bij de intake een flyer betreffende de klachtenregeling. Hierdoor hebben de cliënten alle mogelijkheden naast hun inbreng in hun eigen dossier om invloed uit te oefenen op het beleid van onze instelling. Gezien de vaak korte duur van behandeling en begeleiding zijn wij nog niet in staat geweest een medezeggenschapsraad voor cliënten van de grond te krijgen.

Hoofdkantoor Memphys Leidschendam

info@memphys.nl

Locatie Memphys Goes

 

info@memphys.nl

Locatie Memphys Dordrecht

info@memphys.nl

Locatie Memphys Oosterhout

info@memphys.nl

Locatie Memphys Friesland

info@memphys.nl

Locatie Memphys Frederiksoord

info@memphys.nl