Privacy

& Kwaliteit

 

Kwaliteit en kwaliteitsstatuut

De kerntaak van een GGZ-instelling is het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg aan haar cliënten. Memphys biedt cliënten, verzekeraars en overheid inzicht in de effecten van de behandeling.
Dit doet Memphys vanuit het kwaliteitssysteem ISO-9001. Hierin staan tevens afspraken met betrekking tot de privacy van de cliënt. Ook is een klachtenregeling voor cliënten opgenomen.

Memphys levert zorg op verwijzing van 

  • Huisarts
  • Gemeente
  • Zorgaanbieder

Privacy

Memphys neemt de privacy van u als cliënt serieus. Wij werken dan ook volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Volgens de AVG mag Memphys alleen persoonsgegevens verwerken als hier een wettelijk geldige reden voor is en er sprake is van een duidelijk omschreven doel.
Deze gegevens mogen we ook alleen voor dat doel gebruiken. Memphys heeft de noodzakelijke maatregelen getroffen om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Memphys werkt conform het model kwaliteitsstatuut voor de GGZ. Dit statuut kunt u hier inzien.

Wilt u meer weten over ons privacy-beleid? Lees ons Privacy Reglement hier.

Meer informatie

Jan Hoving, directeur Memphys, telefoonnummer 071 5421940