Memphys Diabetes

 

Memphys Diabetes

Diabetes kan invloed hebben op veel van wat u of uw kind doet, denkt en voelt. Het is niet vreemd als dat problemen met zich meebrengt tijdens het opgroeien, het opvoeden en het volwassen leven. Vaak kunt u de problemen zelf de baas. Soms is het prettig om hierin begeleiding te krijgen in de vorm van een psychologische ondersteuning of behandeling.

Memphys werkt hiervoor samen met Diabeter.
Diabeter is hét gespecialiseerde behandelcentrum voor kinderen en jongvolwassenen met type 1 diabetes. Memphys biedt behandeling op de verschillende locaties van Diabeter.
Er zijn behandelcentra in Rotterdam, Deventer, Veldhoven, Groningen en op Schiphol.


Op de website van Diabeter vindt u nadere informatie: www.diabeter.nl

Team
Het Memphys-Diabetesteam bestaat uit verschillende behandelaren met elk hun eigen achtergrond en expertise. Onze behandelaren beschikken over ruime ervaring binnen de medische psychologie en dan met name gericht op diabetes.

 

Behandeling

De behandeling wordt altijd uitgevoerd door de behandelaar. De hoofdbehandelaar denkt op de achtergrond mee en zal éénmaal aanwezig zijn tijdens een behandelsessie. De behandeling bestaat uit een aantal sessies. De sessies vinden wekelijks, tweewekelijks of driewekelijks plaats. De frequentie wordt door de behandelaar voorgesteld  op basis van de klachten die u of uw kind ervaart. Daarom is het belangrijk om die frequentie zoveel mogelijk aan te houden. In sommige gevallen vraagt de behandeling om thuis opdrachten te maken of oefeningen te doen. Het is bij aanvang van de behandeling moeilijk om het aantal sessies te noemen dat nodig is om het doel te bereiken. Het aantal en de frequentie van behandelsessies is afhankelijk van de hulpvraag en het behandelproces. In principe duurt de behandeling zo kort als mogelijk is en zo lang als nodig is.

Afzeggen van afspraken

Wanneer u een afspraak wilt afzeggen, vragen wij u dit uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van behandeling doorgeven. Dit kan telefonisch, per mail of sms/app aan Memphys, Diabeter of direct aan uw behandelaar van Memphys. In het weekend geldt dat de afzegging van maandag op vrijdag daaraan voorafgaand moet plaatsvinden. Mocht u zonder afmelding afwezig zijn bij een geplande sessie, dan wordt eenmalig €70,00 bij u in rekening gebracht. 

Privacy

Informatie uit ons dossier wordt niet overgedragen aan andere instellingen zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

Let op: Bij tekenen voor akkoord voor behandeling geeft u ons toestemming om informatie over te dragen aan de gemeente (t.b.v. vergoeding), het CBS (anoniem) en Diabeter (t.b.v. behandeling).

Kosten

Wij maken in de financiering een tweedeling bij de leeftijdsgrens van 18 jaar. 

Bekostiging kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar)

Kinderen en jongeren tot 18 jaar worden bekostigd vanuit de jeugdhulp. De budgetten voor jeugdhulp worden sinds 2015 beheerd door de gemeenten.

Bekostiging volwassenen (18 jaar en ouder)

De medisch-specialistische zorg van Memphys-Diabetes wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. In het geval u een restitutiepolis heeft bij uw zorgverzekeraar wordt 100% van de kosten vergoed. In het geval dat u een natura of budgetpolis heeft is dat minder.
Om onze zorg voor een breed publiek toegankelijk te houden nemen wij de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt voor onze rekening.

Een verwijzing van uw huisarts naar de specialistische ggz dan wel naar de basis-ggz is vereist. 

Financiering

De Specialistische GGZ wordt gefinancierd via de basisverzekering van uw Zorgverzekeraar. Wel dient u rekening te houden met een verplicht eigen risico.
Voor 2019 is dit vastgesteld op €385,00. Dit betekent dat u de eerste €385 die u aan zorgkosten maakt zelf moet betalen. De overige kosten worden betaald door uw  Zorgverzekeraar.

Meer informatie

Memphys

Vlietweg 17E
2266 KA Leidschendam
Telefoon: 071-5421940
E-mail: info@memphys.nl

Memphys Diabetes