Cliënt

Onze cliënt

Ieder van ons wordt vroeger of later in zijn leven geconfronteerd met gebeurtenissen die grote impact kunnen hebben op hoe je je voelt en gedraagt.
Met zaken die je behoorlijk – en soms gedurende langere tijd- emotioneel kunnen ontregelen.
Vaak lukt het met steun uit de omgeving (familie, vrienden) ingrijpende levensgebeurtenissen een plek te geven en weer verder te gaan en om de tijdelijk verloren gegane veerkracht weer terug te vinden.

Het kan ook voorkomen dat je er op eigen kracht, met de hulp en steun van je sociale netwerk niet goed uitkomt. Soms ontbreekt überhaupt steun vanuit de omgeving.

In de manier waarop je reageert op gebeurtenissen of op moeilijkheden speelt je persoonlijkheid een grote rol.
Ieder mens is uniek. Want ieder mens is een mengsel van eigenschappen en ‘eigen-aardigheden’ die bij geen enkel ander mens precies in die samenstelling voorkomt.
Deze eigenschappen zijn vrij stabiel. We spreken van persoonlijkheidskenmerken. Deze kenmerken blijven vaak levenslang zichtbaar. Deze eigenschappen maken dat je de neiging hebt om in zekere zin ‘voorspelbaar’ te reageren op je omgeving en op de gebeurtenissen die hierin plaatsvinden.

Er kan dus een duidelijk aanwijsbare reden zijn waarom je je ongelukkig voelt of uit balans raakt.
Verlies van werk, relatieproblemen, schulden, dood van een dierbare, ziekte. Er zijn tal van voorbeelden te noemen.

Maar soms ontbreekt zo’n reden en voel je je zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak ongelukkig. Je lijkt telkens opnieuw aan te lopen tegen dezelfde problemen, misverstanden, miscommunicatie met anderen, onbegrip.

Zoek hulp

In beide situaties, dus of er nu wel of geen duidelijk aanwijsbare oorzaak te vinden is voor hoe je je voelt of gedraagt is het belangrijk hulp te zoeken. Niet te blijven hangen in het ongeluk.
Als je je langdurig ongelukkig en uit balans voelt en niet goed weet wat er voor nodig is om je beter te gaan voelen is het belangrijk om professionele hulp te zoeken voor de zaken waarmee je worstelt.

Niet blijven hangen in het ongeluk

 

Onze filosofie

Cliënt eerst

Bij Memphys werken professionele hulpverleners die jou serieus nemen. Die er voor je willen zijn ongeacht je zorgvraag. Betrokken professionals die hun best zullen doen om samen met jou te onderzoeken wat er nodig is om je beter te gaan voelen zodat je weer grip krijgt op je leven.

 

Dit is wat je van ons mag verwachten. Voor minder gaan we niet.

 

Memphys biedt haar cliënten veilige zorg vanuit oprechte betrokkenheid bij jouw welzijn.

Praktisch

Vergoeding verzekering

De medisch specialistische zorg van Memphys wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Een verwijzing van uw huisarts naar de specialistische ggz dan wel naar de basis ggz is vereist.

Eigen risico

U dient er rekening mee te houden dat u een verplicht eigen risico heeft bij iedere basisverzekering. Dit bedrag wordt indien u geen andere zorgkosten heeft gemaakt door uw verzekeraar bij u geïnd.

Betaling

Na afsluiting van uw behandeling bij Memphys ontvangt u een gespecificeerde factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar of de declaratie wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verzonden

Hoofdkantoor Memphys Leidschendam

info@memphys.nl

Locatie Memphys Goes

 

info@memphys.nl

Locatie Memphys Dordrecht

info@memphys.nl

Locatie Memphys Oosterhout

info@memphys.nl

Locatie Memphys Friesland

info@memphys.nl

Locatie Memphys Frederiksoord

info@memphys.nl