Arbeid & Gezondheid

 

Memphys Arbeid en Gezondheid

Werk is in onze maatschappij de laatste decennia grondig van karakter veranderd.
Vandaag de dag is werk vooral een emotionele en mentale inspanning. Er wordt veel gevraagd van werknemers. De werkdruk in Nederland is hoog te noemen. Ook de verhoging van de pensioenleeftijd is van invloed op de veerkracht van werknemers. Zeker 50-plussers die nog een fiks aantal werkjaren voor de boeg hebben ervaren dit gegeven lang niet altijd als eenvoudig.

Door deze veranderingen zien we inmiddels een forse toename van werk-gerelateerde psychische klachten.

De veerkracht van mensen neemt af.

De uitval van werknemers door stress-gerelateerde klachten is ingrijpend voor henzelf.
De kosten voor de organisatie zeker in geval van langdurige absentie kunnen aanzienlijk oplopen.
Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn thema’s waarvoor de nodige aandacht is als het gaat om de preventie en het tegengaan van werkstress.

Vaak is er echter meer nodig, want stress en stressklachten kunnen voortkomen uit heel verschillende bronnen.

AANPAK

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van klachten. Gezondheid gaat ook over betekenis en verbinding. Voor en met jezelf, en in relatie tot anderen.
Of het nu gaat om uitval op het werk of om het vinden van nieuw professioneel perspectief:
wij staan voor u klaar.
Samen met u brengen we belemmeringen  in werk en privé nauwkeurig in kaart.
Ook kijken wij naar u als persoon en naar uw gedrag. Hoe gaat u in het algemeen om met spanningen, of het omgekeerde met te weinig uitdaging?
Dit vormt de basis voor een persoonlijk leef(stijl)plan waarvan persoonlijke kracht en verdere ontwikkeling, ontspanning en voeding cruciale onderdelen zijn. Het leefstijlplan is concreet en helder met duidelijke doelen.
In een aantal gesprekken begeleiden wij u bij het leren realiseren van gewenste veranderingen.     
Uw sterktes en uw kwetsbare punten in relatie tot uw gezondheid en veerkracht zijn de inzet.

Meer informatie

Geïnteresseerd in deze aanpak?

Maak dan een afspraak om te onderzoeken of er een match is tussen wat u zoekt en wat wij bieden.

Sikko de Jong
psycholoog Memphys Arbeid & Gezondheid


Telefoon 06-20900995
sdejong@memphys.nl

Memphys Arbeid & Gezondheid