Integraal

Memphys gaat uit van de mens als geheel met een ondeelbare zorgvraag. Daarom levert Memphys zorg op meerdere levensgebieden. Als Memphys zelf niet in staat is de juiste zorg te leveren worden partnerorganisaties ingeschakeld met deskundigheid op het gevraagde terrein. Memphys organiseert derhalve het totale zorgspectrum.

Memphys biedt zorg aan mensen met psychiatrische problemen en/of verslavingsproblemen in combinatie met maatschappelijke vraagstukken. Het doel is dat de klachten verminderen en de deelname aan de samenleving daardoor (weer) mogelijk wordt. De cliënt en niet de organisatie staat centraal, de zorg wordt om hem of haar heen, op maat georganiseerd.

Memphys levert ambulante basis en specialistische GGZ zorg. Memphys gaat er van uit dat geestelijke gezondheidszorg alleen effectief is wanneer huisvesting, inkomen en werk of dagactiviteiten goed zijn geregeld. Memphys bouwt daarom permanent aan haar netwerk van aanbieders waarmee samen aan deze doelstellingen wordt gewerkt.

Memphys werkt in opdracht van haar cliënten. Memphys wordt gefinancierd door zorgverzekeraars, gemeenten en in voorkomende gevallen vanuit justitiegelden.