Vergoeding verzekering

De medisch specialistische zorg van Memphys wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. In het geval u een restitutiepolis heeft bij uw zorgververzekeraar wordt 100% van de kosten vergoed. In het geval dat u een natura of budgetpolis heeft is dat minder. Om onze zorg voor een breed publiek toegankelijk te houden nemen wij 80% van de kosten die uw verzekeraar niet vergoedt voor onze rekening.

Een verwijzing van uw huisarts naar de specialistische ggz dan wel naar de basis ggz is vereist.

Eigen risico

Wel dient u er rekening mee te houden dat u een verplicht eigen risico( in 2015: €375) heeft bij iedere basisverzekering. Dit bedrag wordt indien u geen andere zorgkosten heeft gemaakt door uw verzekeraar bij u geïnd.

Betaling

Na afsluiting van uw behandeling bij Memphys ontvangt u een gespecificeerde factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. De factuur bevat alle gegevens die uw zorgverzekeraar nodig heeft voor uitkering van de zorgkosten aan u.

Tarieven

De tarieven voor de zorg die Memphys biedt worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Vragen

Heeft u nog vragen over uw vergoeding , neem dan contact met ons middels het op deze pagina vermelde telefoonnummer  of via de mail:  .